Na sastanku su razmijenjena mišljenja o postignutim rezultatima Crne Gore i njenim narednim koracima u procesu pristupanja EU, kao i o budućim modelima saradnje koji će doprinijeti jačem povezivanju i saradnji dvije države. 

Istaknut značaj međuparlamentarne saradnje i aktivnijeg djelovanja poslanika u promociji politike proširenja EU

Bukurešt, 20. i 21. januar 2019. godine

Razmotren napredak u procesu pristupanja u prvoj polovini 2018. godine i izabran zamjenik predsjednika Odbora

Usvojena Zajednička izjava o temama bezbjednosti i borbe protiv ilegalnih migracija, digitalizacije, saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana, klimatske politike i Energetske unije, te transparentnosti EU

U Beču počelo plenarno zasijedanje Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije (COSAC)

Beč, 18 – 20. novembar 2018. godine

Razmijenjena mišljenja o aktuelnim izazovima na unutrašnjim reformama Crne Gore i budućim koracima na tom polju, kao i o aktuelnim izazovima Evropske unije i procesa pristupanja

 

Razgovarano o programu i organizaciji COSAP-a i međunarodnim aktivnostima Odbora u cilju jačanja parlamentarne diplomatije

Strana 2 od 14