Dogovoreno više aktivnosti za IV kvartal 2017. godine

četvrtak, 28 septembar 2017 11:50

Održan sastanak Vuksanović – Močnik

Dogovoreno intenziviranje saradnje između odbora za evropske poslove/integracije dva parlamenta

Razmotreni kvartalni izvještaji o procesu pristupanja Crne Gore EU

Razmotrene informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu

Članovi Odbora jednoglasno podržali Nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 17 – Ekonomska i  monetarna unija

Crna Gora ispunila dva početna mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju 17

Kao glavni izazovi u sprovođenju pretpristupnih fondova prepoznati nedostatak sredstava za pretfinansiranje i kofinansiranje projekata i potreba jačanja administrativnih kapaciteta

Strana 10 od 14