Istaknuti prijateljski odnosi dvije države

Na sjednici održana diskusija o glavnim aspektima pregovaračkog procesa u odnosu na ispunjavanje ekonomskih kriterijuma, te o uticaju procesa pristupanja Evropskoj uniji na crnogorsku privredu

Istaknut značaj i doprinos turizma za integraciju Crne Gore u EU

Na sastanku je istaknuta težnja država Zapadnog Balkana za članstvom u Evropskoj uniji kao glavnim strateškim ciljem regiona

Usvojen Plan rada Odbora za 2018. godinu

Strana 10 od 18