Istaknut značaj parlamentarne diplomatije za nastupajuću fazu pregovora i dogovorena intenzivnija saradnja Odbora i Kancelarije

Istaknut značaj primjene institucionalnog i zakonodavnog okvira vezanih za poglavlja 23 i 24, sa akcentom na reformu medijskog zakonodavstva

Razmotreno i usvojeno više dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU

Predstavljen rad novoformirane Kancelarije za evropske integracije i dat osvrt na prioritete u narednom periodu u procesu pristupanja

Na sastanku je dogovorena međusobna saradnja sa većim fokusom na rad parlamentarnih službi u procesu evropskih integracija 

Na sastanku bilo riječi o iskustvu Crne Gore u procesu pristupanja EU, ulozi Skupštine u pretpristupnim pregovorima, kao i mogućnostima koje Unija pruža poljoprivrednicima

Potpisan Protokol o saradnji dva skupštinska odbora u oblasti evropskih integracija

Strana 8 od 18