Pitanje životne sredine je pitanje svih građana Crne Gore

Članovi Odbora usvojili Izvještaj o radu Odbora za 2017. godinu i razmotrili aktivnosti za predstojeću godinu

Članovi Odbora pozitivno se izjasnili o Informaciji o trenutnom stanju u ispunjenju mjerila u okviru pregovaračkog procesa

Na sastanku istaknuti odlični bilateralni odnosi, koji će se konkretizovati i kroz snažniju saradnju parlamentarnih odbora zaduženih za pitanja EU 

utorak, 19 decembar 2017 10:44

Sastanak Vuksanović – Nađ

Crveni salon, 20. decembar, 9.00 časova

Predstavnici nadležnih institucija predstavili napredak u sprovođenju obaveza u okviru procesa približavanja Crne Gore Evropskoj uniji

Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti podržali evropski put Crne Gore i istakli zalaganje za napredak država kandidata u skladu sa ostvarenim rezultatima

Strana 7 od 14