Razmotren napredak u procesu pristupanja u prvoj polovini 2018. godine i izabran zamjenik predsjednika Odbora

Usvojena Zajednička izjava o temama bezbjednosti i borbe protiv ilegalnih migracija, digitalizacije, saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana, klimatske politike i Energetske unije, te transparentnosti EU

U Beču počelo plenarno zasijedanje Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije (COSAC)

Beč, 18 – 20. novembar 2018. godine

Razmijenjena mišljenja o aktuelnim izazovima na unutrašnjim reformama Crne Gore i budućim koracima na tom polju, kao i o aktuelnim izazovima Evropske unije i procesa pristupanja

 

Razgovarano o programu i organizaciji COSAP-a i međunarodnim aktivnostima Odbora u cilju jačanja parlamentarne diplomatije

Istaknuto da je Evropska unija budućnost država Zapadnog Balkana

Potpisan Protokol o saradnji dva odbora i razmotreni konkretni modeli saradnje u oblasti evropskih integracija

Strana 7 od 18