Odbor usvojio Nacrt pregovaračke pozicije za poglavlje 8 – Konkurencija 

Otvaranje poglavlja očekuje se do kraja rumunskog predsjedavanja Savjetu EU

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o postignutim rezultatima Crne Gore i njenim narednim koracima u procesu pristupanja EU, kao i o budućim modelima saradnje koji će doprinijeti jačem povezivanju i saradnji dvije države. 

Istaknut značaj međuparlamentarne saradnje i aktivnijeg djelovanja poslanika u promociji politike proširenja EU

Bukurešt, 20. i 21. januar 2019. godine

Razmotren napredak u procesu pristupanja u prvoj polovini 2018. godine i izabran zamjenik predsjednika Odbora

Usvojena Zajednička izjava o temama bezbjednosti i borbe protiv ilegalnih migracija, digitalizacije, saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana, klimatske politike i Energetske unije, te transparentnosti EU

U Beču počelo plenarno zasijedanje Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije (COSAC)

Beč, 18 – 20. novembar 2018. godine

Strana 6 od 18