Razmijenjena mišljenja o dosadašnjim rezultatima u procesu pregovora sa EU i njihovim uticajem na reforme institucija i društva u Crnoj Gori 

Predstavljen plan rada Odbora za period septembar – decembar 2019. godine i istaknut značaj zajedničke saradnje Odbora i NVO sektora u daljem procesu evropskih integracija

Predstavljen Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu 

Razmotreno više dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU i razgovarano o novoj ulozi Odbora u narednoj fazi pregovora

Usvojen Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracija Crne Gore u EU i dva kvartalna izvještaja za prethodnu godinu 

Sa polaznicima Škole EU pregovora razgovarano o odnosima Crne Gore i EU i radu Odbora za evropske integracije 

Crna Gora treba da bude dio Evropske unije

Njemačka će nastaviti da podržava Crnu Goru na njenom putu ka članstvu u EU, glavna je poruka u razgovorima sa njemačkim zvaničnicima.

Berlin, 21. i 22. mart

Strana 5 od 18