Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti podržali evropski put Crne Gore i istakli zalaganje za napredak država kandidata u skladu sa ostvarenim rezultatima

Usvojena Zajednička izjava odbora dva parlamenta

Na sastanku sa predsjednikom italijanskog Senata istaknuta snažna podrška Italije članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji

Članovi Odbora za evropske integracije usvojili pozitivno mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo evropskih poslova

Talin, 26 – 28. novembar 2017. godine

Istaknuta jasna evropska perspektiva država Zapadnog Balkana 

Strana 4 od 10