Tema: „Poglavlje 27 - Jesmo li spremni za zdravu životnu sredinu po standardima Evropske unije?“

Članovi Odbora za evropske integracije upoznali goste sa unutrašnjim i spoljnopolitičkim izazovima Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji

Ukazivanje na suštinske probleme i izazove u ovoj oblasti je važna uloga i Skupštine Crne Gore i Odbora za evropske integracije

Održani susreti sa rukovodstvom Opštine Herceg Novi i predstavnicima nevladinih organizacija na temu upravljanja otpadnim vodama i tretiranja otpada na teritoriji Herceg Novog

Razgovarano o ključnim ekološkim izazovima u ove dvije sjeverne opštine 

Organizovani susreti sa rukovodstvom Glavnog grada na temu: „Upravljanje otpadnim vodama i tretiranje otpada"

Posjete će biti organizovane 17. i 18. oktobra

Održani susreti sa rukovodstvom Opštine Ulcinj i predstavnicima nevladinih organizacija na temu upravljanja Ulcinjskom Solanom i biodiverziteta područja Solane.

Strana 3 od 18