Dogovoreno uspostavljanje intenzivnije saradnje sa Odborom za evropske poslove hrvatskog Sabora

Dogovoreno intenziviranje saradnje između odbora za evropske poslove dviju država 

Crveni salon Skupštine Crne Gore, 8. februar u 15:00 časova

Plavi salon Skupštine Crne Gore, 7. februar u 12.30 časova

Istaknuta dobra saradnja Delegacije EU  i Odbora za evropske integracije i dat kratak osvrt na ključne izazove

Predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović sastaće se u četvrtak, 2. februara sa Nj.E. Aivom Oravom, šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Sastanak će se održati u Crvenom salonu Skupštine Crne Gore, sa početkom u 11 časova.

Razmotreni kvartalni izvještaji o aktivnostima u procesu evropskih integracija i predstavljen Nacrt programa pristupanja Crne Gore EU za 2017-2018. godinu

Jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu

Članovi Odbora usvojili pozitivno mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo evropskih poslova

Strana 18 od 18