Razmotreni kvartalni izvještaji o aktivnostima u procesu evropskih integracija i predstavljen Nacrt programa pristupanja Crne Gore EU za 2017-2018. godinu

Jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu

Članovi Odbora usvojili pozitivno mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo evropskih poslova

Strana 14 od 14