petak, 23 jun 2017 15:08

Održana Osma sjednica Odbora za evropske integracije

Članovi Odbora jednoglasno podržali Nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 17 – Ekonomska i  monetarna unija

Na danas održanoj sjednici Odbora za evropske integracije, članovi Odbora razmotrili su Nacrt pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija.

Glavne aspekte dokumenta predstavili su ministar evropskih poslova i glavni pregovarač za vođenje pregovora Crne Gore sa EU Aleksandar Andrija Pejović, i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet Centralne banke i član pregovaračke grupe za Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna unija Nikola Fabris.

Nakon diskusije o sadržaju ovog poglavlja i predstojećim aktivnostima Crne Gore u sprovođenju zadatih obaveza, članovi Odbora su jednoglasno usvojili pozitivno mišljenje o datom Nacrtu pregovaračke pozicije.

Uzimajući u obzir da razmatrani dokument nosi oznaku „interno“, sjednica je bila zatvorena za javnost.