petak, 16 jun 2017 18:43

Odbor za evropske integracije organizovao javnu tribinu na temu „Crna Gora i EU: pregovori u oblasti ekonomske i monetarne politike“

Crna Gora ispunila dva početna mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju 17

Odbor za evropske integracije organizovao je danas javnu tribinu na temu „Crna Gora i EU: pregovori u oblasti ekonomske i monetarne politike“. Na tribini su govorili Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije, Nj.E. Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Milica Kilibarda, šefica Radne grupe za pripremu pregovora u poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna unija.

U uvodnom obraćanju, predsjednik Odbora Adrijan Vuksanović je istakao da poglavlje 17 obuhvata pitanja koja se odnose na funkcionisanje Evropske monetarne unije (korišćenje euro valute, saradnja sa Evropskom centralnom bankom i u okviru Evropskog sistema centralnih banaka, Mastrihtski kriterijumi koji se odnose na stopu inflacije, budžetski deficit i javni dug), kao i pitanja stabilnosti javnih finansija i sveukupne makroekonomske stabilnosti. On je izrazio zadovoljstvo što se prva ovakva tribina u 26. sazivu Skupštine organizuje na tako važnu temu kao što je ekonomska i monetarna politika.

Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Nj.E. Aivo Orav kazao je da je kvalitetno ekonomsko upravljanje glavni preduslov za obezbjeđivanje zdravog ekonomskog razvoja zemlje i da će ono pripremiti Crnu Goru za buduće ešć́e u Evropskom semestru, novom okviru za ekonomske politike širom Unije. Poseban akcenat je stavio na činjenicu da bi Crna Gora trebala da pronađe nove načine za jačanje konkurentnosti svoje privrede i diversifikaciju izvora rasta, a skrenuo je pažnju i na jačanje vladavine prava, smanjenje neformalnog sektora i borbu protiv korupcije, kao na ključne preduslove za poboljšanje poslovne klime

Šefica Radne grupe za pripremu pregovora u poglavlju 17 Milica Kilibarda, govorila je o dva važna aspekta ovog poglavlja, monetarnoj i ekonomskoj politici, kao i o reformama koje Crna Gora mora sprovesti kako bi bila spremna da u ovim oblastima preuzme obaveze članstva u EU. Posebno je istakla izmjene postojećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore i Ustava Crne Gore, kojima bi se osigurala nezavisnost Centralne banke, kao i izmjenu postojećih i donošenje novih zakona koji se odnose na zabranu privilegovanog pristupa javnog sektora finansijskim institucijama. Napredak je ostvaren u dijelu jačanja administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti, a to će biti jedan od važnih segmenata reforme i u narednom periodu.

Učesnike javne tribine je interesovalo kako će se u pregovorima regulisati pitanje korišćenja eura u Crnoj Gori, koje zadatke treba da obavimo da bismo postali članica eurozone, kakvi su kapaciteti Centralne banke Crne Gore u ovoj oblasti, kao i to koji su glavni izazovi u pripremama za članstvo u Uniji.

Konstatovano je da nedavno ispunjenje dva početna mjerila daje mogućnost za otvaranje pregovora u poglavlju 17 do kraja 2017. godine, čime bi Crna Gora otišla korak dalje u procesu usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, u cilju buduće integracije u finansijski i ekonomski sistem EU