ponedjeljak, 05 jun 2017 14:05

Konsultacije sa predstavnicima opština u Crnoj Gori na temu korišćenja IPA sredstava

Plava sala, 6. jun, 12.30 sati

Članovi Odbora za evropske integracije će sjutra, u prisustvu predstavnika Ministarstva evropskih poslova i Zajednice opština Crne Gore, održati konsultacije sa predstavnicima crnogorskih opština na temu efikasnog korišćenja IPA sredstava.

Cilj događaja je da se članovi Odbora 26. saziva upoznaju sa iskustvima u sprovođenju IPA projekata na opštinskom nivou, a naročito sa izazovima sa kojima se susreću opštine u pogledu mogućnosti za korišćenje sredstava EU, pitanja pretfinansiranja i kofinansiranja projekata, izgradnje i jačanja kapaciteta za pripremu kvalitetnih projektnih predloga, kao i procedura za njihovo sprovođenje.

Konsultacije se organizuju u susret sjednici Odbora na kojoj će se razmatrati informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu.

Događaj će biti otvoren za akreditovane medije, a nakon konsultacija biće izdato saopštenje za javnost.