Print this page
srijeda, 10 maj 2017 16:02

Delegacija Odbora za evropske integracije posjetila opštinu Tivat

U posjeti SMŠ „Mladost“ i opštini Tivat, poslanici razgovarali o procesu pristupanja i kapacitetima za korišćenje pretpristupnih fondova EU

Predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović i članovi Odbora Daliborka Pejović i Mihailo Anđušić boravili su danas u opštini Tivat, gdje su posjetili SMŠ „Mladost“ i održali sastanak sa predsjednicom opštine Snežanom Matijević.

U SMŠ „Mladost“ Tivat je organizovana tribina sa učenicima koji pohađaju predmet Evropske integracije, na temu vrijednosti EU i značaja procesa pristupanja Crne Gore Uniji. Obraćajući se učenicima, predsjednik Vuksanović je istakao da je suština članstva Crne Gore u EU u njenim temeljnim vrijednostima, a među njima su najveće vrijednosti mir, tolerancija i saradnja. Poslanik Anđušić je dodao da će nakon učlanjenja u EU Crnoj Gori biti dostupni mnogo veći fondovi za sprovođenje projekata i unapređenje uslova života, dok je poslanica Pejović ocijenila da je ključni kapital mladih njihovo znanje, koje će ih preporučiti na tržištu rada i omogućiti im da koriste sve prednosti koje im Evropska unija nudi.

Tokom tribine, učenici su iskazali interesovanje za uticaj izlaska Ujedinjenog Kraljevstva na budućnost EU, bezbjednost EU usljed učestalih terorističkih prijetnji, uticaj članstva u Uniji na turističku privredu Crne Gore, kao i za to kakve će prednosti i olakšice osjetiti mladi u njihovom daljem obrazovanju, kao i stručnom usavršavanju kada Crna Gora postane članica EU. Poseban pečat tribini dala je debata u organizaciji učenika, koji su razmijenili zanimljive i zrele stavove i mišljenja na temu prednosti i nedostataka članstva u Uniji kad je u pitanju oblast obrazovanja.

Nakon tribine, delegacija Odbora razgovarala je sa predsjednicom opštine Tivat Snežanom Matijević i njenim saradnicima, na temu uspješnosti opštine u korišćenju pretpristupnih fondova. Poslanicima su predstavljeni različiti projekti koji su dosad sprovedeni, kao što je projekat prekogranične saradnje sa Hrvatskom „SUD-SIT“, pomoću kojeg je u Tivtu instalirana stanica za iznajmljivanje električnih bicikala. Predstavnici opštine su istakli da su za uspješno sprovođenje projekata na lokalnom nivou potrebni uredna urbanističko-planska dokumentacija, institucionalizovani timovi za pisanje i sprovođenje projekata, finansijska stabilnost i saradnja sa nevladinim sektorom. Poslanici i predstavnici opštine saglasili su se o važnosti dalje komunikacije, u cilju kreiranja državnog fonda za pomoć opštinama u pretfinansiranju projekata.

 

Galerija fotografija