Print this page
četvrtak, 13 april 2017 13:40

Održana Peta sjednica Odbora za evropske integracije

Usvojen Dvanaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period oktobar – decembar 2016. godine i razmotreno više dokumenata iz oblasti evropskih integracija

Na danas održanoj sjednici, u prisustvu ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića, članovi Odbora za evropske integracije su jednoglasno podržali Dvanaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period oktobar – decembar 2016. godine i razmotrili Treći i Četvrti kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore EU za period 2016-2018. godine, Program pristupanja Crne Gore EU za period 2017-2018. godine, kao i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2016. godinu i Akcioni plan za 2017. godinu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018.

Tokom sjednice razgovarano je o najvažnijim aktivnostima Crne Gore u pogledu ispunjavanja obaveza iz procesa pristupanja, prije svega u normativnom smislu, ali i o konkretnim sastancima koji odražavaju dinamiku političkog dijaloga Crne Gore i EU. Što se tiče sprovođenja planiranog iz Programa pristupanja, ministar Pejović je istakao da su od resornih ministarstava najviše aktivnosti u smislu predlaganja zakonskih i podzakonskih akata imala ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, finansija i održivog razvoja i turizma. Osim toga, on je ukazao da kroz izradu akcionih planova za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU raste broj ministarstava koja direktno komuniciraju sa građanima o evropskim pitanjima, čime se unapređuje nivo informisanosti građana o procesu evropskih integracija i EU uopšte.

Članovi Odbora posebno su se interesovali za stepen korišćenja IPA sredstava u pretpristupnom periodu i dalje izazove u tom pogledu, kao i za razvoj kapaciteta potrebnih za ispunjenje ambicioznih akcionih planova iz Programa pristupanja. S tim u vezi, Pejović je podsjetio na direktne finansijske alokacije iz pretpristupne pomoći EU koje su Crnoj Gori na raspolaganju, te na dodatna sredstva za regionalne projekte koja je uspjela da obezbijedi kroz Berlinski proces.

Ministar Pejović i članovi Odbora razmotrili su i mogućnost zajedničkog obilježavanja Dana Evrope.