Print this page
četvrtak, 13 april 2017 12:30

Održana Šesta sjednica Odbora za evropske integracije

Usvojen Peti i Šesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za 2016. godinu

Na danas održanoj sjednici, u prisustvu ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića, članovi Odbora za evropske integracije su jednoglasno usvojili Peti i Šesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – jul, odnosno jul – decembar 2016. godine.

Predstavljajući izvještaje, ministar Pejović je istakao da je Crna Gora u toku prošle godine otvorila pregovore u pregovaračkim poglavljima: 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika, 13 - Ribarstvo i 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, čime je broj otvorenih poglavlja zaokružen na 26, od čega su dva privremeno zatvorena. Takođe, Pejović je konstatovao da su izvještaji obuhvatili i preporuke Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u dijelu koji se odnosi na političke kriterijume, pravosuđe, prava osoba s invaliditetom, rodnu ravnopravnost i nasilje u porodici, te zaštitu životne sredine i pitanje Ulcinjske solane.

Članove Odbora interesovalo je mišljenje ministra u pogledu ocjene dinamike pregovora iznijete u nedavno usvojenoj Rezoluciji Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koji je to prostor snažnijeg djelovanja u cilju povećanja stepena realizacije obaveza, kao i kakva su iskustva sa sastanaka zajedničkih odbora sa susjednim zemljama u kontekstu saradnje u procesu pristupanja EU.

U svom odgovoru, ministar Pejović je istakao da su od sedam poglavlja preostalih za otvaranje, dodatni napori u vidu donošenja zakonskih rješenja potrebni samo u jednom, i to poglavlju 8 - Konkurencija. Za ostala poglavlja je Crna Gora već ispunila sve obaveze i mjerila za otvaranje poglavlja, a neka od njih su već u proceduri za otvaranje u institucijama EU. Što se tiče stepena realizacije obaveza iz procesa pristupanja, Pejović smatra da je u tom smislu ključno kvalitetno planiranje; još jednom je ponovio da se realizacija obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore EU posmatra sa aspekta predlaganja zakonskih akata od strane Vlade, ali ne i njihovog usvajanja u Skupštini, što nekad ne daje realnu sliku u pogledu realizacije planiranog zakonskog okvira.

Na sjednici je odlučeno da Odbor Skupštini dostavi izvještaj sa predlogom da se polugodišnji izvještaji usvoje.

 

 

Galerija fotografija