Print this page
srijeda, 22 mart 2017 20:19

Završena studijska posjeta delegacije Skupštine Crne Gore Evropskom parlamentu

Izražena snažna podrška procesu evropskih integracija Crne Gore.

Tokom dvodnevne posjete Briselu, članovi delegacije Skupštine Crne Gore imali su priliku da sa predstavnicima institucija EU razgovaraju o političkoj kulturi i političkim grupama u Evropskom parlamentu, zakonodavnom procesu unutar EU i njenoj finansijskoj podršci zemljama koje teže članstvu. Razgovarali su i o  političkim temama poput aktuelne situacije u Crnoj Gori i napretka države na njenom putu ka EU.

Opšti utisak je da poslanici Evropskog parlamenta snažno podržavaju proces evropskih integracija Crne Gore, što potvrđuje i nedavno usvojen Izvještaj Evropskog parlamenta o Crnoj Gori. Evropski poslanici pozdravili su kontinuiran i postojan napredak Crne Gore u pregovorima o pristupanju i postignute rezultate u sprovođenju ključnih reformi, ali su izrazili i zabrinutost zbog navodnih pokušaja Rusije da utiče na razvoj događaja u Crnoj Gori, jer bi, kako je navedeno u Izvještaju Evropskog parlamenta, ovaj obrazac ponašanja u regionu mogao podrazumijevati dalju destabilizaciju Zapadnog Balkana.

Evropski parlamentarci ocijenili su da je potrebno obezbijediti ujednačen napredak u oblasti vladavine prava i ostalim pregovaračkim poglavljima, te da je, i pored značajnih rezultata ostvarenih u jačanju normativnog okvira, potrebno uložiti dodatne napore u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Posebno je pohvaljena posvećenost Crne Gore regionalnoj saradnji, te i pored unutrašnjih izazova sa kojima se suočava EU, iskazan optimizam povodom njenog članstva u EU. Sagovornici su pozdravili napredak Crne Gore na putu ka članstvu u NATO-u i izrazili očekivanja za skoru ratifikaciju pristupnog Protokola. U razgovoru o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori i bojkotu parlamentarnih aktivnosti od strane opozicije, poslata je snažna poruka da je politički dijalog potrebno voditi u Skupštini.

Članovi crnogorske delegacije potvrdili su odlučnost države u ostvarivanju geostrateškog cilja u pogledu članstva u EU, te svoje kolege iz Evropskog parlamenta pitali za uticaj izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU ne samo na budućnost EU, već i na politiku proširenja. Takođe, bili su zainteresovani za predviđanja evropskih parlamentaraca u pogledu pristupanja država Zapadnog Balkana, ali je bilo i konkretnih pitanja u pogledu saradnje državnih institucija sa civilnim sektorom, medijskog okruženja u Crnoj Gori, saradnje Evropskog ombudsmana sa ombudsmanima država kandidata, kao i ključnih rezultata korišćenja EU fondova.

U sklopu posjete organizovane u okviru Programa podrške Evropskog parlamenta parlamentima Zapadnog Balkana i Turske, članovi delegacije Skupštine Crne Gore su prisustvovali ceremoniji povodom obilježavanja 60 godina od potpisivanja Rimskih sporazuma, kao i sjednici Pododbora Evropskog parlamenta za bezbjednost i odbranu.

Tokom dvodnevne posjete, među ključnim zvaničnicima EU sa poslanicima Skupštine Crne Gore razgovarali su potpredsjednici Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček i Joan Mircea Pasku, članovi odbora za vanjske poslove, budžetsku kontrolu i regionalni razvoj i izvjestilac Odbora za vanjske poslove za Crnu Goru Čarls Tanok (Charles Tannock), kao i predstavnici Evropske komisije, Evropske službe za vanjske poslove, Evropskog revizorskog suda i Kancelarije Evropskog ombudsmana. 

Delegaciju Skupštine Crne Gore činili su predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović, članovi Odbora Marija Maja Ćatović, Andrija Nikolić i Mihailo Anđušić, te poslanici Miloš Nikolić i Nikola Rakočević.

Galerija fotografija