četvrtak, 09 mart 2017 15:37

Održana Četvrta sjednica Odbora za evropske integracije

Usvojen Plan rada Odbora za evropske integracije za 2017. godinu

Na danas održanoj Četvrta sjednici, Odbor za evropske integracije jednoglasno je usvojio Plan rada za 2017. godinu. Planom su predviđene aktivnosti vezane za četiri glavne oblasti rada Odbora: praćenje procesa pregovora, vršenje kontrolne uloge, međunarodne aktivnosti i promociju procesa evropskih integracija u crnogorskoj javnosti. Cilj Odbora ostaje praćenje toka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i svih aktivnosti vezanih za proces evropskih integracija.

U ovoj godini Odbor će dodatno intenzivirati komunikaciju sa članovima pregovaračke grupe i analizirati napredak u izazovnim poglavljima, redovno će razmatrati ključna dokumenta iz procesa pristupanja, ali i nastaviti praksu razmatranja realizacije preporuka koje se usvajaju na sastancima Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja (POSP-a).  

U dijelu koji se odnosi na promociju procesa evropskih integracija u crnogorskoj javnosti, Odbor će i tokom 2017. godine organizovati javne tribine sa mladima, sastanke sa predstavnicima lokalnih samouprava, kao i tematske sastanke sa predstavnicima sektora privrede.

Članovi Odbora su razmatrali i predloge koji se odnose na budući rad Odbora i kvalitet praćenja procesa pristupanja EU.