Print this page
petak, 06 mart 2020 16:29

Održana 37. sjednica Odbora za evropske integracije

Predstavljen Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2020 – 2022.

Članovi Odbora su na danas održanoj 37. sjednici, u prisustvu zamjenika glavnog pregovarača, razmotrili Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period od 2020. do 2022. godine.

Predstavljajući predviđeni plan obaveza u narednom periodu u okviru procesa pristupanja EU, zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak kazao je da se radi o krovnom dokumentu koji prati pravovremeno planiranje i donošenje zakonskih i podzakonskih akata, kao i strateških dokumenata u okviru 33 pregovaračka poglavlja, te uključuje plan jačanja administrativnih kapaciteta u smislu preraspodjele posla, reorganizacije, ali i novih radnih mjesta. U vezi sa tim, informisao je članove Odbora da je Programom za naredne tri godine predviđeno donošenje 491 propisa, od čega 97 zakona, 278 podzakonskih akata i 116 strateških dokumenata.

Članovi Odbora ocijenili su da je Program pristupanja ambiciozan, te izrazili očekivanja u odnosu na stepen usklađenosti zakonodavnog i strategijskog okvira. Posebno su bili zainteresovani za usklađenost Programa sa predlogom nove metodologije proširenja Evropske komisije, administrativne kapacitete potrebne za kvalitetnu realizaciju svih planiranih obaveza, ali je bilo i konkretnih komentara u vezi sa planiranim izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika i Zakona o krivičnom postupku.

Na sjednici Odbora, članovi su razmotrili i zaključke i preporuke za pregovaračku strukturu i Kolegijum, koji se, između ostalog, odnose na inicijative za kvalitetnije sadržaje izvještaja koji se dostavljaju Odboru na razmatranje, te tematske plenarne sjednice i saradnju sa ekspertima za određene oblasti, a sve u cilju što efikasnijeg djelovanja i dinamike cjelokupnog pregovaračkog procesa.

Galerija fotografija