Print this page
srijeda, 19 februar 2020 15:55

Održana 36. sjednica Odbora za evropske integracije

Usvojeni Izvještaj o radu za 2019. godinu i Plan rada Odbora za evropske integracije za 2020. godinu  

Na danas održanoj 36. sjednici, Odbor za evropske integracije jednoglasno je usvojio Izvještaj o radu za 2019. godinu i Plan rada za 2020. godinu.

Planom rada su predviđene aktivnosti vezane za četiri glavne cjeline rada Odbora: Kontrolna uloga, Praćenje procesa pregovora, Međunarodne aktivnosti i Promocija procesa evropskih integracija u crnogorskoj javnosti. Primarni cilj u radu Odbora za evropske integracije će i dalje biti aktivnosti koje se odnose na konkretno praćenje djelovanja nadležnih institucija u okviru pregovaračke strukture kroz organizovanje tematskih sastanaka i posjeta, okruglih stolova i konsultativnih saslušanja o važnim temama iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Članovi Odbora su razmijenili mišljenja o ulozi Odbora u daljem pregovaračkom procesu, odnosu Skupštine i Vlade, te ključnim temama koje trebaju biti u fokusu rada Odbora u narednom periodu. Poslanici su razgovarali i o predlogu nove metodologije za pregovore o pristupanju EU i inicirali organizovanje konsultativnog saslušanja predstavnika Vlade na pomenutu temu.

Galerija fotografija