četvrtak, 23 januar 2020 14:42

Održan sastanak Odbora za evropske integracije sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Toninom Piculom

Iskazana očekivanja u vezi sa daljom politikom proširenja EU i saradnjom Odbora sa predstavnicima Evropskog parlamenta

Članovi Odbora za evropske integracije su se danas sastali sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Toninom Piculom, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, prvoj od stupanja na tu poziciju u oktobru prošle godine.

Sastanak je ocijenjen kao posebno važan, imajući u vidu trenutnu situaciju u pogledu politke proširenja EU i procesa pristupanja Crne Gore Uniji. U razgovoru sa evropskim parlamentarcem, poseban akcenat je stavljen na trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori, te na dalju ulogu zakonodavne vlasti kao ključnog aktera za dalje usvajanje evropskih vrijednosti i poboljšanje kvaliteta života građana.

Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović istakao je da je cilj pregovaračkog procesa da Crna Gora na pravi način sprovede ključne reforme, te da u daljim pregovorima sa EU Crna Gora treba da bude vrednovana na osnovu realnog stanja i konkretnih ostvarenih rezultata, bez zanemarivanja ključnih izazova koji se dominantno odnose na vladavinu prava. Po njegovim riječima, ovo su glavna očekivanja od nove metodologije pregovora.

Evropski poslanik Tonino Picula istakao je da je za uspjeh jedne zajednice od izuzetne važnosti konsenzus oko ključnih pitanja za dobrobit društva. Podsjetio je na jedan od osnovnih postulata Evropske unije - „ujedinjeni u različitosti“, te zaključio da EU kao zajednica ima svoje unutrašnje probleme, da je uspješna i otvorena ali i nedovršena, za šta šansu vidi u proširenju – politika proširenja, po njegovim riječima, predstavlja šansu i za Uniju i za zemlje koje se pridružuju.

Poslanici su razgovarali o ključnim izazovima za demokratiju i vladavinu prava u Crnoj Gori, o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija, kao i o radu i ulozi Odbora za evropske integracije. Istaknuta je važnost kontinuirane i konstruktivne saradnje sa predstavnicima Evropskog parlamenta i Komisije, te nastavka rada Odbora na principu konsenzusa, mnogobrojnih inicijativa i susreta sa vladinim predstavnicima u vezi sa ključnim pregovaračkim poglavljima.

Na sastanku je zaključeno da parlamentarizam, kao neizostavni dio političkog života, jeste oličenje zajednice koja ima perspektivu i treba da bude matično mjesto artikulacije različitih interesa i stavova. Na kraju, iskazano je očekivanje za većim zalaganjem nove Evropske komisije za politiku proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana.

U radu sastanka učestvovali su poslanici Slaven Radunović, Adrijan Vuksanović, Daliborka Pejović, Mihajlo Anđušić, Sanja Pavićević, Žana Filipović, Ranko Krivokapić, Branko Radulović, i Neđeljko Rudović.