Print this page
petak, 25 oktobar 2019 22:00

Odbor za evropske integracije posjetio Opštinu Herceg Novi

Održani susreti sa rukovodstvom Opštine Herceg Novi i predstavnicima nevladinih organizacija na temu upravljanja otpadnim vodama i tretiranja otpada na teritoriji Herceg Novog

U sklopu svojih aktivnosti koje su usmjerene na nadzor nad aktivnostima nadležnih institucija u okviru pregovaračkog poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, članovi Odbora za evropske integracije su u toku oktobra posjetili niz opština u Crnoj Gori kako bi razgovarali o pitanjima od posebne važnosti za ovo pregovaračko poglavlje.

Krug posjeta opštinama završen je danas, posjetom opštini Herceg Novi, gdje su se članovi Odbora sastali sa rukovodstvom Opštine i predstavnicima nevladinih organizacija, sa kojima su razgovarali na temu upravljanja otpadnim vodama i tretiranja otpada na teritoriji Herceg Novog.

Delegacija Odbora za evropske integracije održala je sastanak sa potpredsjednicom Opštine Danijelom Đurović, sekretarom Sekretarijata za komunalne djelatnosti Aleksandrom Kovačevićem, menadžerom Opštine Draganom Simrakom, rukovoditeljkom Službe za međunarodnu saradnju Simonidom Kordić, izvršnom direktoricom Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture Jelenom Đaković i izvršnom direktorkom Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Oliverom Doklestić. Na sastanku je razgovarano o problemima na ključnim projektima kao što su izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavni kolektor kanalizacije u Herceg Novom, kao i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže. U sklopu posete, poslanici su obišli i lokaciju na kojoj se nalazi novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, gdje su ih domaćini sastanka upoznali sa izazovima vezanim za rad i održavanje postrojenja.

Delegaciji Odbora za evropske integracije je potvrđeno da ni jedan od ova dva projekta još uvijek nije završen, sa akumuliranim kašnjenjem od preko pet godina. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama je parcijalno funkcionalan objekat, koji se nalazi u fazi funkcionalnog ispitivanja. Dok je zapadni krak kolektora u funkciji od marta 2017. godine, istočni krak je parcijalno funkcionalan od ovog ljeta; čitav kolektor je u fazi tehničkog prijema. Zbog raskida ugovora sa izvođačem, nisu realizovane sve aktivnosti u okviru projekta koje se odnose na izgradnju, obuku osoblja i upravljanje u trajanju od dvije godine. Postrojenjem sada upravlja preduzeće Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, a posebni izazovi su manjak multidisciplinarnog stručnog inženjerskog kadra i nedovoljni nadzor. Kako su pitanja vezana za rad postrojenja i kolektora izuzetno kompleksna i kako se radi o investicijama velikih dimenzija, tehnički još nezavršenim i opterećenim velikim brojem aktera i nadležnosti koje pokrivaju, ključni korak za završetak projekta i funkcionisanje cjelokupnog postrojenja predstavlja redefinisanje cjelokupnog sistema nadležnosti između investitora, izvođača i KfW banke.

Pored navedenog, sa rukovodstvom Opštine Herceg Novi razgovaralo se i o problemima vezanim za izgradnju sanitarne deponije Gluhi Do, potkopu Moljiš gdje postoji potencijalna opasnost nastajanja novog klizišta, nedostatku iskustva u vođenju projekata po FIDIC pravilima, kao i o finansijskim problemima nastalim usljed nepoštovanja rokova vezanih sa završnu fazu radova na postrojenju u Meljinama i glavnom kanalizacionom kolektoru Istok.

Poslanici su bili zainteresovani i za pitanja izbora adekvatnog modela za pružanje komunalnih usluga, podjelu nadležnosti kada je tretiranje otpadnih voda u pitanju, korekcije cijene vode u opštini Herceg Novi i ulogu regulatora, kao i za pitanja zaštite životne sredine u pogledu klimatskih promjena. Jedna od tema sastanka bili su i kapaciteti i uspješnost Opštine u korišćenju pretpristupnih fondova EU (IPA).

U sklopu posjete, članovi Odbora za evropske integracije razgovarali su sa predstavnicima nevladinih organizacija „Prijatelji“ i „Koraci“, Jelenom Đonović i Sonjom Klasić, i informisali se o njihovim trenutnim projektima. Konstatovano je da se ekološki problemi moraju dalje rješavati, pogotovo u dijelu upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Predstavnici nevladinih organizacija su stava da je edukacija građana, sa posebnim akcentom na najmlađi dio populacije, važan segment dugoročnog rješavanja izazova ključnih za zaštitu životne sredine.

Sva ključna pitanja o kojima je razgovarano u sklopu posjete biće predstavljena i razmatrana tokom predstojećeg okruglog stola i konsultativnog saslušanja posvećenog poglavlju 27, koje će Odbor organizovati u novembru.

Delegaciju Odbora za evropske integracije u posjeti su činili predsjednik Odbora Slaven Radunović i članovi Odbora Daliborka Pejović, Momčilo Martinović i Sanja Pavićević.

Galerija fotografija