četvrtak, 24 oktobar 2019 14:24

Delegacija Odbora za evropske integracije u posjeti Opštini Herceg Novi

U skladu sa inicijativom Odbora za evropske integracije koja je usmjerena na intenzivni nadzor nad aktivnostima nadležnih institucija u okviru pregovaračkog procesa Crne Gore sa EU, mjesec oktobar je posvećen pregovaračkom poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Kako bi razgovarali o pitanjima od posebne važnosti za ovo pregovaračko poglavlje, članovi Odbora su do sada posjetili Glavni grad Podgoricu i opštine Ulcinj, Pljevlja i Šavnik.

Krug posjeta opštinama biće završen u petak 25. oktobra, posjetom opštini Herceg Novi, gdje će se članovi Odbora sastati sa rukovodstvom Opštine i predstavnicima nevladinih organizacija, sa kojima će razgovarati na temu upravljanja otpadnim vodama i tretiranja otpada danas i u budućnosti na teritoriji Herceg Novog.

Na sastancima sa predstavnicima lokalne samouprave biće riječi i o njihovim kapacitetima za korišćenje pretpristupnih fondova EU (IPA) i uspješnosti Opštine u realizaciji konkretnih projekata.

Prije sastanka sa upravom Opštine, delegacija Odbora za evropske integracije će obići lokaciju gdje se nalazi novo Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Delegaciju Odbora za evropske integracije u posjeti će činiti: predsjednik Odbora Slaven Radunović i članovi Odbora Daliborka Pejović, Momčilo Martinović i Sanja Pavićević.