subota, 19 oktobar 2019 08:22

Delegacija Odbora za evropske integracije posjetila Šavnik i Pljevlja

Razgovarano o ključnim ekološkim izazovima u ove dvije sjeverne opštine 

Odbor za evropske integracije je nadzor nad ključnim izazovima i obavezama u okviru pregovaračkog poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene nastavio kroz posjete opštinama Šavnik i Pljevlja.

Članovi Odbora za evropske integracije su prvo posjetili Šavnik, gdje su razgovarali sa predsjednikom Opštine Mijomirom Vujačićem i njegovim saradnicima. Predsjednik Opštine je istakao da je zaštita životne sredine jedan od prioriteta Opštine, i da se u ovoj oblasti realizuju strateški i projekti finansirani iz fondova EU. Kao najveće prednosti opštine Šavnik, Vujačić ističe valorizaciju vodnih potencijala, vjetroelektrana i nacionalnih parkova, dok su od izgradnje malih hidroelektrana bili očekivani značajni ekonomski benefiti.

Na sastanku su članovi Odbora upoznati i sa problemima i izazovima Opštine u dijelu zaštite životne sredine i ispunjavanja strogih uslova iz poglavlja 27, među kojima je značajan i problem upravljanja otpadom. Vujačić je kazao da će Šavnik zbog neuspjeha u izgradnji zajedničke deponije sa opštinama Nikšić i Žabljak, kao i zbog izuzetno velikih troškova za prevoz otpada na deponiju u Podgorici, morati da otvori privremeno odlagalište otpada na području opštine. Takođe, Opština ne odustaje od projekta transfer stanice, koji bi, uz prilagođavanje obima projekta realnim potrebama opštine, bio efikasno rješenje za upravljanje otpadom.

U Pljevljima se delegacija Odbora susrela sa predstavnicima lokalne samouprave i nevladinih organizacija, a obišla je i Termoelektranu „Pljevlja“. Cilj posjete je bio razgovor o zagađenju vazduha u ovoj opštini i doprinosa Termoelektrane ovom ekološkom problemu Crne Gore.

Sa predstavnicima Termoelektrane, rukovodiocem Sektora eksploatacije Amerom Bamburom i rukovodiocem Sektora održavanja Draganom Babićem, poslanici su razgovarali o planu ekološke rekonstrukcije bloka I Termoelektrane. Obišli su lokaciju Maljevac, upoznali se sa trenutnim sistemom odlaganja pepela i šljake, ali i razgovarali o ekološkim rješenjima problema odlaganja otpada. Kako je ovo u direktnoj vezi sa sistemom za tretman otpadnih voda, članovi Odbora su se interesovali za preduzete aktivnosti na sprečavanju ekoloških incidenata kakav je bio onaj iz jula ove godine. Ključno pitanje je bilo i uticaj rada Termoelektrane na kvalitet vazduha u Pljevljima, i s tim u vezi rezultati analiza relevantnih institucija. Po riječima predstavnika menadžmenta, Termoelektrana vrlo malo doprinosi zagađenju vazduha u gradu, a glavni zagađivači su individualna domaćinstva koja za grijanje koriste pretežno ugalj i drva. Zato su se poslanici interesovali i za projekat toplifikacije Pljevalja, naredne korake u realizaciji projekta, njegovo očekivano trajanje i izazove.

Na kvalitet vazduha u Pljevljima u najvećoj mjeri ne utiče Termoelektrana „Pljevlja“, u kojoj su već prije desetak godina ugrađeni filteri za prečišćavanje vazduha, već sama domaćinstva zbog sistema grijanja koji koriste – poruka je i sa sastanka delegacije Odbora sa predstavnicima Opštine Pljevlja. Predsjednik Opštine Igor Golubović i njegovi saradnici poslanike su upoznali sa ključnim izazovima i projektima Opštine u oblasti zaštite životne sredine. Osim o ekološkoj sanaciji Termoelektrane i Rudnika uglja, predsjednik Opštine je govorio i o mjerama energetske efikasnosti za javne zgrade na teritoriji opštine i projektu toplifikacije grada, ali i o problemima u snabdijevanju vodom za piće i upravljanju otpadnim vodama i kanalizacionom mrežom. Problem zagađenja u opštini Pljevlja je kompleksan, ali se grad zbog svog bogatstva šumskim resursima i obradivom površinom mora vidjeti i kao potencijal za razvoj, a ne samo kao sinonim za zagađenje.

Nešto drugačije viđenje imali su predstavnici nevladinih organizacija sa kojima su se članovi Odbora susreli prilikom posjete Pljevljima - Milorad Mitrović iz NVO Breznica i Nevena Petković iz NVO Green Home. Po njihovim riječima, stepen zagađenja vazduha u Pljevljima je alarmantan, o čemu govore medicinski ali i demografski podaci za ovu opštinu. Kao posebne zagađivače, oni su pomenuli Termoelektranu i pogotovo Maljevac, Rudnik uglja i deponiju Jagnjilo, ali i individualna ložišta za koja se domaćinstvima mora ponuditi alternativa. Pozdravljen je projekat toplifikacije grada, ali je iskazana sumnja u vezi sa troškovima domaćinstava za njegovu realizaciju i budućom cijenom grijanja. Kako zaključuju predstavnici civilnog sektora, degradacija životne sredine u Pljevljima je ogromna, a dostupna mjerenja i statistike su, iako ih vrše kredibilne institucije, nepotpuna.    

Sva ključna pitanja o kojima je razgovarano u sklopu posjete biće razmatrana i tokom predstojećeg okruglog stola i konsultativnog saslušanja posvećenog poglavlju 27, koje će Odbor organizovati u prvoj polovini novembra.

Delegaciju Odbora za evropske integracije u današnjoj posjeti činili su predsjednik  Odbora Slaven Radunović i članovi Odbora Daliborka Pejović i Momčilo Martinović.