srijeda, 16 oktobar 2019 15:41

Delegacija Odbora za evropske integracije u posjeti Glavnom gradu i opštinama Šavnik i Pljevlja

Posjete će biti organizovane 17. i 18. oktobra

U skladu sa inicijativom Odbora za evropske integracije koja je usmjerena na intenzivni nadzor nad aktivnostima nadležnih institucija u okviru pregovaračkog procesa Crne Gore sa EU, oktobar je posvećen pregovaračkom poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Kako bi razgovarali o pitanjima od posebne važnosti u okviru ovog pregovaračkog poglavlja, članovi Odbora nastavljaju sa posjetama crnogorskim opštinama. 

U četvrtak, 17. oktobra, članovi Odbora će posjetiti Glavni grad, gdje će imati sastanke sa rukovodstvom na temu upravljanja otpadom i otpadnim vodama na teritoriji Podgorice.

U petak, 18. oktobra, članovi Odbora će posjetiti opštine Šavnik i Pljevlja, gdje će održati sastanke sa rukovodstvom opština, menadžmentom TE „Pljevlja“ i  predstavnicima nevladinih organizacija u vezi pitanja izgradnje malih hidroelektrana na Bukovici, te zagađenja vazduha u opštini Pljevlja. Prije sastanaka u petak 18. novembra, u terminu od 9:00 do 9:45 delegacija Odbora za evropske integracije će zajedno sa predstavnicima NVO-a posjetiti lokaciju na Bukovici, na kojoj je planirana izgradnja malih hidroelektrana.

Predstavnici medija su pozvani da isprate obilazak.

Na sastancima sa predstavnicima lokalnih samouprava biće riječi i o njihovim kapacitetima za korišćenje pretpristupnih fondova EU (IPA) i uspješnosti u realizaciji konkretnih projekata.