petak, 11 oktobar 2019 20:24

Odbor za evropske integracije posjetio Solanu

Održani susreti sa rukovodstvom Opštine Ulcinj i predstavnicima nevladinih organizacija na temu upravljanja Ulcinjskom Solanom i biodiverziteta područja Solane.

U sklopu aktivnosti posvećenih ključnim izazovima u okviru pregovaračkog poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, delegacija Odbora za evropske integracije organizuje niz posjeta opštinama i konketnim lokacijama posebno važnim za zaštitu životne sredine u Crnoj Gori i za pregovarački proces sa EU.

Članovi Odbora su nadzorne aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine započeli posjetom parku prirode Ulcinjska Solana. Ovom prilikom, članovi Odbora su razgovarali sa predstavnicima nevladinih organizacija: Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CziP) Aleksandrom Perovićem, Udruženje dr Martin Šnajder Jakobs (MSJA) Zenepom Likom, Zeleni korak Dželalom Hodžićem i Mogul Džemalom Perovićem. Oni su članove Odbora upoznali sa trenutnim stanjem biodiverziteta ulcinjske Solane i proizvodnje soli, i ukazali na kompleksnost problema u vezi sa upravljanjem ovom lokacijom.

Članovi Odbora su se interesovali za najefikasniji model upravljanja Solanom, kapacitete upravljača, promjene u biodiverzitetu na ovom području u posljednjih nekoliko godina, monitoring stanja i izvještavanje Ramsar sekretarijata, kao i za proglašenje Solane za Natura 2000 područje. Istaknuto je da je prostorno-urbanističkim planom opštine Ulcinj na cijeloj teritoriji Solane zabranjena dalja gradnja, sa izuzetkom revitalizacije postojećih objekata. Stoga naglasak treba staviti na održivo upravljanje Solanom kao kombinacijom ekonomskog i turističko-kulturološkog sistema; kao glavna tri aspekta budućeg razvoja Solane, predstavnici nevladinih organizacija vide

ekoturizam (uključujući posmatranje ptica i biciklizam), proizvodnju soli i organizaciju kulturnih dešavanja na njenoj teritoriji. Oni su izrazili spremnost da daju podršku budućem upravljaču u pripremi projekata i svim aktivnostima vezano za razvoj Solane, ali su naglasili da je za realizaciju bilo kakvih ulaganja zainteresovanih investitora prije svega neophodno riješiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa na ovom području.

U sklopu posjete Ulcinju, delegacija Odbora za evropske integracije održala je sastanak sa predsjednikom Opštine Ljorom Nrekićem, potpredsjednicima Opštine Hatidžom Đoni i Astrit Hodžom, kao  i sa sekretarom Sekretarijata za komunalne djelatnosti Mustafom Gorana. Sa njima je razgovarano o budućem modelu upravljanja i upravljaču Solane, kao i o pitanju opstanka biodiverziteta tog područja.

Pohvaljena je skoro donešena odluka o proglašenju ulcinjske Solane za Ramsar područje, treće po redu u Crnoj Gori, za koju je osnova bila zaštita ove lokacije kao parka prirode. Istaknuta je i činjenica da je Vlada Crne Gore kapitalnim budžetom za 2020. godinu za Solanu opredijelila sredstva u iznosu od milion eura. Članove Odbora su posebno interesovali rezultati studije održivosti i tri predložena modela budućeg upravljanja Solanom, kao i to ko će biti upravljač ovom lokacijom nakon isteka ugovora sa JP Nacionalni parkovi u avgustu 2020. godine. Na sastanku je kao ključno pitanje vezano za sudbinu Solane ponovo istaknuta neophodnost što skorijeg rešavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih za ovu lokaciju. Osim o izazovima vezanim za budućnost Solane, sa predstavnicima lokalne samouprave je razgovarano i o kapacitetima Opštine Ulcinj za korišćenje pretpristupnih fondova EU (IPA) i o uspješnosti Opštine u realizaciji konkretnih projekata.

Sva ključna pitanja o kojima je razgovarano u sklopu posjete biće predstavljena i razmatrana tokom predstojećeg okruglog stola i konsultativnog saslušanja posvećenog poglavlju 27, koje će Odbor organizovati u novembru.

Delegaciju Odbora za evropske integracije u današnjoj posjeti činili su predsjednik Odbora Slaven Radunović i članovi Odbora Marija Ćatović, Daliborka Pejović, Momčilo Martinović i Ljiljana Đurašković.