ponedjeljak, 22 jul 2019 13:17

Predsjednik Odbora za evropske integracije imao niz susreta sa parlamentarcima evropskih država

Dogovorena posjeta Odbora za evropske integracije Islandu

Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović je, za vrijeme održavanja COSAC sastanka u Helsinkiju, imao niz susreta sa šefovima delegacija parlamenata Njemačke, Holandije, Slovačke, Rumunije, kao i članovima COSAP-a, sa kojima je razgovarao o prilikama na evropskom i regionalnom nivou, te potrebi unapređenja regionalne saradnje, ali i konkretnijeg pružanja podrške Evropske unije državama kandidatima.

U toku COSAC-a, predsjednik Odbora za evropske integracije održao je unaprijed planiran bilateralni sastanak sa predsjednicom Odbora za međunarodnu saradnju islandskog Parlamenta, A. Arnom (Aslaud Arna). Predsjednik Odbora Slaven Radunović upoznao je sagovornicu sa novom ulogom Odbora, usmjerenom na praćenje realizacije projekata u konkretnim oblastima, a sve u pogledu vidljivijeg nadzora nad pregovaračkim procesom, posebno upoznajući sa izazovima u pregovaračkim poglavljima 27 – Životna sredina i klimatske promjene i 13 – Ribarstvo. Kako Crnu Goru i Island povezuje sličnost u pogledu broja stanovnika i veličine teritorije, ali i težnja za održavanje odnosa sa EU, dvoje predsjednika su se saglasili da islandsko iskustvo može izuzetno koristiti našoj zemlji. Predsjednica Odbora za međunarodnu saradnju pozvala je, zbog toga, delegaciju Odbora u posjetu Rejkjaviku, u cilju razmjene iskustva i pružanja ekspertize, što je predsjednik Radunović sa zadovoljstvom prihvatio, uzimajući u obzir činjenicu da je Island na najefikasniji i finansijski najpovoljniji način riješio izazove u oblasti zaštite životne sredine.

Iako su odustali od članstva u EU, Island na COSAC-u učestvuje kao poseban gost, izražavajući želju za kontinuiranom saradnjom sa državama članicama EU, ali i aspirantima u procesu pristupanja.