nedjelja, 21 jul 2019 10:17

Predsjednik Odbora za evropske integracije učestvuje na COSAC sastanku

Helsinki, 21. i 22. jul 2019. godine 

Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović učestvovaće na sastanku predsjedavajućih odborima za evropske poslove parlamenata Evropske unije – COSAC.

Sastanak će se održati u ponedjeljak, 22. jula 2019. godine u Helsinkiju, u okviru parlamentarne dimenzije finskog predsjedavanja Savetu Evropske unije.

Na sastanku će domaćini predstaviti prioritete finskog predsjedavanja, koji se odnose na unapređenje zajedničkih vrijednosti i vladavine prava na nivou Evropske unije, konkurentniju Evropu, te sveobuhvatnu zaštitu bezbjednosti njenih građana. Takođe, evropski parlamentarci vodiće raspravu o ključnim aspektima Višegodišnjeg finansijskog okvira EU.