četvrtak, 30 maj 2019 19:49

Održana 30. sjednica Odbora za evropske integracije

Predstavljen Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu 

Na danas održanoj 30. sjednici Odbora, Nj.E. Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, predstavio je članovima Odbora ključne nalaze Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu.

Nj.E. Aivo Orav je govorio o ocjeni stanja i ostvarenom nivou spremnosti Crne Gore za članstvo u EU, posebno u dijelu koji se odnosi na političke kriterijume i vladavinu prava. Ambasador Orav se osvrnuo na sljedeće oblasti: izborno zakonodavstvo, rad parlamenta, parlamentarni nadzor i posebno politički dijalog, pravosudni sistem, rezultate u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, osnovna prava, slobodu medija i reformu javne uprave. On je istakao da je Crna Gora sama odgovorna za reformske procese u državi i ispunjavanje kriterijuma za članstvo u Uniji, a na EU može računati u pogledu dobijanja finansijskih sredstava i konkretnih preporuka za dalje reforme u ključnim oblastima.

S tim u vezi, postoje oblasti u kojima je postignut određeni napredak, oblasti u kojima u izvještajnom periodu nije bilo napretka, ali i oblasti u kojima su postignuti konkretni rezultati kao posljedica značajnog posla prije svega na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU.

Sjednici su, pored članova Odbora, prisustvovali i predsjednici ili predstavnici većine parlamentarnih partija, koji su dali svoje komentare na Izvještaj Evropske komisije. Neka od konkretnih pitanja za ambasadora Orava su se odnosila na reformu izbornog zakonodavstva i uticaj rezultata postignutih u ključnim oblastima u poglavljima 23 i 24 na privremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Iako su poslanici imali različite stavove o sadržaju Izvještaja, saglasili su se da rješavanje sistemskih pitanja zavisi od zajedničkog djelovanja svih političkih aktera u Crnoj Gori.