četvrtak, 09 maj 2019 11:04

Članovi Odbora za evropske integracije održali predavanje o ulozi Skupštine Crne Gore u procesu pristupanja EU

Sa polaznicima Škole EU pregovora razgovarano o odnosima Crne Gore i EU i radu Odbora za evropske integracije 

Juče je, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), u okviru Škole za EU pregovore održano predavanje o ulozi Skupštine i Odbora za evropske integracije u procesu pristupanja Crne Gore EU. Sa polaznicima Škole razgovarali su zamjenik predsjednika Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović i član Odbora Neđeljko Rudović.

Vuksanović je učesnicima predstavio istorijat formiranja i rada Odbora i njegovu ulogu u nadzoru nad aktivnostima Vlade u pregovaračkom procesu, saradnji sa institucijama EU i parlamentima zemalja članica, regionalnoj saradnji i inicijativama, kao i u popularizaciji i promociji procesa integracija i ideja i vrijednosti Unije. Komentarišući trenutne izazove EU, Vuksanović je naglasio da integracija Zapadnog Balkana u EU predstavlja i konsolidaciju same Unije, a da Crna Gora u tom smislu već dugo baštini evropske vrijednosti, njegujući svoju multikulturalnost.

Rudović je podijelio ubjeđenje da oko pitanja evropskih integracija u crnogorskom društvu treba da postoji najšira moguća saglasnost. Sa prisutnima je podijelio stav o izbornim procesima i govorio o ključnim preduslovima za razvoj demokratije, a time i napredak Crne Gore u procesu integracija, među kojima su ključni vladavina prava i jačanje institucija. Izrazio je nezadovoljstvo dužinom pregovora, upoređujući pregovarački proces Crne Gore sa procesom pristupanja Hrvatske.

Članovi Odbora su se saglasili da je komunikacija sa građanima, strukovnim udruženjima, privrednicima i akademskom zajednicom povodom sadržaja pregovaračkih poglavlja veoma važna za kritičko razmatranje pregovaračkih pozicija i sagledavanje cjelokupnog procesa kroz realni kontekst. Kao ključne za dinamiku procesa istakli su poglavlja 23 i 24, ali i poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu.

Polaznici Škole EU pregovora su se posebno interesovali za kontrolne mehanizme za nadzor Odbora za evropske integracije nad aktivnostima Vlade u pregovaračkom procesu, unutrašnju situaciju u EU i prognoze za predstojeće izbore za Evropski parlament, kao i za budućnost Crne Gore u Uniji.