petak, 22 mart 2019 20:41

Završena radna posjeta Odbora za evropske integracije Berlinu

Njemačka će nastaviti da podržava Crnu Goru na njenom putu ka članstvu u EU, glavna je poruka u razgovorima sa njemačkim zvaničnicima.

Delegacija Odbora za evropske integracije, u sastavu zamjenika predsjednika Odbora Adrijana Vuksanovića i članova Odbora Marije Maje Ćatović i Ranka Krivokapića, 21. i 22. marta je boravila u radnoj posjeti Berlinu. Posjeta je organizovana na poziv predsjednika Odbora za poslove Evropske unije njemačkog Bundestaga, Guntera Krihbauma (Gunther Krichbaum). Osim sa predsjednikom i članovima Odbora za poslove EU Bundestaga, organizovani su susreti sa Parlamentarnom grupom za odnose sa zemljama Jugoistočne Evrope Bundestaga, na čelu sa predsjednikom Josipom Juratovićem, sa šefom Odsjeka za bilateralne odnose sa državama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, Centralne Azije i Juznog Kavkaza u Kancelariji savezne kancelarke Matijasom Litenbergom (Matthias Lüttenberg), kao i sa predstavnicima Odjeljenja za Zapadni Balkan i Odjeljenja za vanjske poslove EU u njemačkom Ministarstvu vanjskih poslova, Kristianom Hulman (Christiane Hullmann) i Tomasom Motakom (Thomas Motak).

Tokom posjete, sa njemačkim zvaničnicima je razgovarano o napretku Crne Gore u procesu pristupanja EU, reformama koje ona treba sprovesti u prioritetnim oblastima i usvajanju evropskih vrijednosti, kao i o ukupnom političkom stanju u zemlji i regionu.

Njemačka i Bundestag će podržavati Crnu Goru u procesu pristupanja EU - poručeno je na sastancima u Bundestagu. Na sastanku sa Odborom za poslove EU njemačkog Bundestaga, izražena je želja da Crna Gora i u narednom periodu nastavi sa sprovodjenjem reformi u oblasti jačanja pravne države, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, medijskih sloboda i stvaranja prostora za kvalitetan razvoj civilnog društva, kako bi bila dovoljno spremna da postane nova članica EU. Crna Gora sa 32 otvorena i 3 zatvorena pregovaračka poglavlja jeste predvodnik u procesu evropskih integracija, ali je put koji mora preći do članstva još uvijek dug i pun izazova, posebno u oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24 - ocijenile su njemačke kolege. Uz sve to, Crna Gora mora imati razumijevanja za razvojne procese unutar same EU i kroz konkretne i vidljive rezultate se mora boriti protiv prisutnog zamora od proširenja Unije. Njemački parlamentarci su ukazali na važnost učestvovanja svih partija u radu Skupštine, koja treba da bude glavno mjesto za diskusiju o političkim i društvenim procesima i reformama u zemlji.

Predsjednik i članovi Parlamentarne grupe za odnose sa državama Jugoistočne Evrope njemačkog Bundestaga posebno su pohvalili politiku dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje Crne Gore, u čemu služi za primjer zemljama regiona i što je jedan od ključnih razloga njenog uspjeha na evroatlantskom putu. U EU postoje i glasovi koji se protive pristupanju Zapadnog Balkana Uniji, zbog čega je veoma važno da Crna Gora nastavi sa reformama, posebno u poglavljima 23 i 24, i da pozitivne vijesti o Crnoj Gori stižu u zemlje EU, kao i da zagovornici procesa proširenja Unije iz zemalja članica imaju pouzdane partnere i u Skupštini i u ostalim crnogorskim institucijama.

Na sastanku sa savjetnikom savezne kancelarke Matijasom Litenbergom posebno je istaknuta važnost razmjene informacija i iskustava na vrhu, prvenstveno u odnosu na pristupanje Crne Gore EU i dešavanjima unutar Crne Gore, ali i u odnosu na sveukupnu situaciju u regionu. Razgovarano je o aktuelnim dešavanjima u zemlji, građanskim protestima i njihovim zahtjevima, (ne)učešću političkih partija u radu Skupštine, kao i o mogućnostima za dijalog i saradnju svih političkih aktera i pravcima reformi za dalje unapređenje izbornog ambijenta u Crnoj Gori.  

Predstavnici Ministarstva vanjskih poslova potvrdili su da između Crne Gore i Njemačke postoje bliski i dobri bilateralni odnosi, o čemu svjedoče i međusobne posjete na nivou vlada, predsjednika država i parlamenata. Njemačka polaže velike nade u jačanje regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, zbog čega je i pokrenut Berlinski proces, koji će poboljšati šanse svih zemalja regiona u procesu pristupanja i dati dodatni doprinos njihovoj evropskoj budućnosti. Ocijenjeno je da Crna Gora može poslužiti za primjer ne samo zbog svog napretka u pregovaračkom procesu, već prvenstveno i zbog svoje regionalne politike, vanjske politike i odnosa prema nacionalnim manjinama. Za dalji napredak u procesu pristupanja i dinamiku otvaranja/zatvaranja poglavlja, prioriteti treba da budu reforme u oblasti vladavine prava i jačanja pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i zaštite i jačanja medijskih sloboda, ali i zaštite životne sredine.

Clanovi Odbora za evropske integracije su sa njemačkim kolegama razmijenili mišljenja o svim aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori koja su od značaja za njen dalji put ka članstvu u Uniji, a posebna pažnja je posvećena građanskim protestima, slobodi i radu medija u Crnoj Gori, kao i bojkotu rada Skupštine od strane opozicionih partija. Njihovi  stavovi o ovim temama su bili različiti, ali su svi saglasni da u Crnoj Gori postoji nedvosmislena podrška i posvećenost i političkih partija i građana procesu pristupanja zemlje EU. Jasna poruka svih sagovornika je da reforme u Crnoj Gori ne smiju izostati, posebno u dijelu vladavine prava i usvajanja evropskih vrijednosti, i to kako zbog evropske budućnosti same zemlje, tako i zbog odgovornosti Crne Gore za cjelokupne procese na Zapadnom Balkanu.