srijeda, 06 mart 2019 15:17

Održana 27. sjednica Odbora za evropske integracije

Odbor usvojio Nacrt pregovaračke pozicije za poglavlje 8 – Konkurencija 

Odbor za evropske integracije održao je 27. sjednicu, koja je bila zatvorena za javnost, na kojoj je razmotren Nacrt pregovaračke pozicije za poglavlje 8 – Konkurencija.

Sjednici su prisustvovali Aleksandar Drljević, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije i pregovaračica za poglavlje 8, Miodrag Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije i šef Radne grupe za poglavlje 8, Marko Mrdak, zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine, i Šefika Kurtagić, načelnica Odsjeka za utvrđivanje usklađenosti državne pomoći u Agenciji za zaštitu konkurencije. Nakon rasprave koja je uslijedila, u okviru koje su istaknuta pitanja konkurentnosti Crne Gore za učešće na evropskom tržištu, postupka davanja državne pomoći, administrativnih kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije, kao i daljim aktivnostima na usklađivanju sa acquis-em, prisutni članovi Odbora za evropske integracije jednoglasno su donijeli pozitivno mišljenje o Nacrtu pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju  Crne Gore Evropskoj uniji za poglavlje 8 – Konkurencija, uz nadu da će poglavlje biti otvoreno u toku rumunskog predsjedavanja Savjetu EU.