srijeda, 19 septembar 2018 15:46

Predsjednik Odbora za evropske integracije sastao se sa glavnim pregovaračem sa EU

Istaknut značaj parlamentarne diplomatije za nastupajuću fazu pregovora i dogovorena intenzivnija saradnja Odbora i Kancelarije

Predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević sastali su se danas kako bi razgovarali o zajedničkim aktivnostima, koje se očekuju u narednom periodu.

Glavni pregovarač Drljević kazao je da napredak u pregovorima neće zavisiti samo od ostvarenih rezultata već i same volje država članica, zbog čega je posebno naglasio značaj parlamentarne diplomatije u nastupajućoj fazi procesa i uloge Odbora u snažnijoj komunikaciji sa državama članicama na parlamentarnom nivou.

Govoreći o dosadašnjoj dinamici pregovaračkog procesa, predsjednik Odbora Vuksanović ukazao je na važnost koordinacije svih učesnika pregovaračke strukture, koja će doprinijeti  kvalitetnijem sadržaju pregovora i izrazio saglasnost sa glavnim pregovaračem, da je potrebno intenzivirati komunikaciju sa parlamentima država članica.

Tokom razgovora bilo je riječi i o reorganizaciji radnih grupa, procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, te predlozima za izvještavanje o dinamici pregovora u narednom periodu.