subota, 03 mart 2018 19:52

Predsjednik Odbora za evropske integracije učestvovao na panelu „Značaj turizma u evropskim integracijama"

Istaknut značaj i doprinos turizma za integraciju Crne Gore u EU

Predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović bio je jedan od panelista na tribini Crnogorske panevropske unije na temu: „Značaj turizma u evropskim integracijama“.

Predsjednik Vuksanović istakao je zadovoljstvo zbog prilike da se baš u Tivtu, mjestu gdje se spajaju različite kulture i civilizacije, ali i poželjnoj turističkoj destinaciji, oplemenjenoj kulturnim pluralizmom, govori o turizmu sa aspekta evropskih integracija. On je podsjetio da je Odbor za evropske integracije prošle godine posjetio Opštinu Tivat, gdje su poslanici sa opštinskim rukovodstvom razgovarali na temu projekata i gdje je uočeno da Tivat sa posebnom pažnjom pristupa razvoju i realizaciji ideja za unapređenje konkurentnosti, te da ima potencijala da postane još poželjnija turistička destinacija. Ukazujući na važnost korišćenja IPA sredstava za razvoj turizma, on je naglasio da aktuelnom finansijskom perspektivom Programa IPA II, Crnoj Gori je na raspolaganju 270 miliona eura, a da je u prethodnoj perpektivi IPA I od 235 miliona koliko je bilo na raspolaganju, iskoristila 95 %.

Prisutnima se obratila i predsjednica Opštine Tivat Snežana Matijević, koja je kao razvojnu šansu Tivta istakla nautički turizam, te naglasila da je potrebno turistički valorizovati prirodni i kulturni potencijal ovog grada. Ona je predstavila aktuelne projekte Opštine i najavila one za koji se očekuje apliciranje.

Na tribini je bilo riječi o strateškom razvoju turizma i podsticajima države turističkoj industriji sa aspekta integracija u EU, kao i kvalitetnom upravljanju jednom turističkom destinacijom. Učesnici su istakli da turizam utiče na proces evropskih integracija kroz doprinos privredi, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, a za razvojnu šansu za unapređenje turističkih ponuda i proizvoda, panelisti su naglasili mogućnost apliciranja za sredstva iz EU fondova, posebno kroz multisektorske projekte i projekte prekogranične saradnje. Važan preduslov za razvoj turizma je bezvizni režim i dobre saobraćajne veze i s tim u vezi istaknut je značaj unapređenja ne samo avionske, več i drumske i željezničke infrastrukture, i to upravo kroz EU fondove.

Pored predsjednika Vuksanovića i predsjednice Opštine Tivat Snežane Matijević, prisutnima su se obratili i Đorđije Brajović, generalni sekretar Crnogorske panevropske unije,  prof. dr Ivo Županović i Maja Liješević, zamjenica direktorice Nacionalne turističke organizacije.