ponedjeljak, 26 februar 2018 14:09

Delegacija Odbora za evropske integracije učestvovala na XIII COSAP-u

Na sastanku je istaknuta težnja država Zapadnog Balkana za članstvom u Evropskoj uniji kao glavnim strateškim ciljem regiona

Članovi Odbora za evropske integracije Daliborka Pejović, Mihailo Anđušić i Nikola Rakočević učestvovali su na XIII konferenciji parlamentarnih odbora za evropske integracije/poslove zemalja obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope (COSAP), koja je danas održana u Skoplju.

Konferenciju je otvorio Talat Džaferi, predsjednik Sobranja Makedonije, koji je istakao članstvo država regiona u Evropskoj uniji kao jasan strateški cilj, te dodao da će ostvarenje evropske vizije zavisiti od individualnih rezultata ostvarenih u procesu integracija.

U okviru sesija na temu ,,Evropska perspektiva Zapadnog Balkana’’ i ,,Vladavina prava na Zapadnom Balkanu’’ poslanica Pejović se obratila parlamentarcima regiona, kazavši da su Crna Gora i Srbija najozbiljniji kandidati u procesu integracija, te ističući da Crna Gora treba sebi da postavi cilj, kako bi stvorila uslove da prije 2025. godine postane članica Evropske unije. Takođe, poslanica Pejović je naglasila važnost jačanja nezavisnosti pravosuđa, kao i doprinos i ulogu Agencije za sprječavanje korupcije na tom polju, čiji se rezultati rada vide i u izvještajima Evropske komisije.

U toku konferencije, delegacije su dale svoj osvrt na Strategiju Evropske komisije „Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana saradnja EU sa Zapadnim Balkanom“, te predstavili stanje u oblasti vladavine prava, jačanja nezavisnosti institucija i borbe protiv korupcije i rješavanja migrantske krize. S tim u vezi, parlamentarci su potvrdili nedvosmislenu težnju za sveobuhvatnim reformama, čime bi se države regiona tjesnije povezale na zajedničkom putu ka EU. Takođe, istaknut je značaj kontinuiranog ulaganja u prosperitet i stabilnost Zapadnog Balkana, što će samim tim doprinijeti i većoj stabilnosti Evrope. Vladavina prava ocijenjena je kao glavni izazov država Zapadnog Balkana u daljem napretku i približavanju razvijenim evropskim demokratijama.

Na kraju sastanka, delegacije regiona usvojile su Zajedničku izjavu, u kojoj su između ostalog, kao jedan od prioriteta istakle rješavanje bilateralnih sporova, te pozdravile brojne inicijative EU koje za cilj imaju približavanje Zapadnog Balkana ostvarenju evropskih principa i standarda.