petak, 23 februar 2018 14:29

Članovi Odbora za evropske integracije učestvovaće na XIII COSAP sastanku

Skoplje, 25. i 26. februar

Trinaestu konferenciju parlamentarnih odbora za evropske integracije/poslove zemalja obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope (COSAP), obilježiće rasprava na temu trenutne faze evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana i spremnosti za sprovođenje potrebnih reformi, sa posebnim osvrtom na vladavinu prava, osnovna prava i jačanje demokratskih institucija.

XIII COSAP održaće se 25. i 26. februara u Skupštini Republike Makedonije. Ispred Odbora za evropske integracije, na sastanku će učestvovati članovi Daliborka Pejović, Mihailo Anđušić i Nikola Rakočević.