petak, 16 februar 2018 12:40

Održana 20. sjednica Odbora za evropske integracije

Usvojen Plan rada Odbora za 2018. godinu

Na danas održanoj 20. sjednici, članovi Odbora za evropske integracije su usvojili Plan rada Odbora za 2018. godinu, koji se sastoji od nadzornih aktivnosti usmjerenih na praćenje procesa pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, međunarodnih aktivnosti i akcija unapređenja komunikacije sa građanima i promocije procesa pristupanja.

Takođe, poslanici su utvrdili raspored obaveza u pogledu predstojećih međunarodnih aktivnosti, te usaglasili ocjene i stavove Odbora, na temu veće prisutnosti, participacije i definisanja uloge Odbora u okviru rada Skupštine Crne Gore, u pogledu parlamentarnog nadzora procesa evropskih integracija.