četvrtak, 08 februar 2018 14:42

Održana 18. sjednica Odbora za evropske integracije

Članovi Odbora usvojili Nacrt pregovaračke pozicije za poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene

Na danas održanoj 18. sjednici, članovi Odbora za evropske integracije razmotrili su Nacrt pregovaračke pozicije za poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

Glavne aspekte dokumenta predstavili su Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova, Saša Radulović, pregovarač za Poglavlje 27 i Ivana Vojinović, šefica Radne grupe za dato poglavlje, ukazujući na aktivnosti koje su prethodile izradi pozicije i najavljujući nove, u cilju ostvarivanja zadatih obaveza u oblasti životne sredine.

Nakon rasprave, članovi Odbora jednoglasno su usvojili pozitivno mišljenje o datom dokumentu.

Imajući u vidu da je dokument bio označen stepenom tajnosti „interno“, sjednica je bila zatvorena za javnost.