ponedjeljak, 13 novembar 2017 14:50

Završena posjeta delegacije Odbora za evropske integracije Nikšiću

Održani susreti sa gimnazijalcima i rukovodstvom Opštine na temu značaja Evropske unije i mogućnosti iskorišćavanja IPA sredstava

U fokusu današnje tribine sa učesnicima nikšićke gimnazije, na kojoj su učestvovali predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović i član Mihailo Anđušić, bio je značaj Evropske unije i uloga mladih u procesu evropskih integracija i njihov uticaj na dinamiku reformi u društvu.

Predstavljajući koristi procesa evropskih integracija za mlade, poslanici su promovisali mogućnosti učenja u Evropskoj uniji, intenziviranje informisanja po pitanju obrazovnih programa razmjene koje nudi  EU, ali i prednosti jedinstvenog tržišta rada, poštovanje evropskih vrijednosti poput tolerancije i multikulturalnosti. Čineći tribine konstruktivnim i krajnje inspirativnim, učenici su pokazali interesovanje za pitanje mogućnosti doprinosa Crne Gore EU, te uticaja izlaska Velike Britanije na ekonomsku politiku EU. Međutim, bilo je i konkretnih komentara, vezano za pitanje Katalonije, odnos brisanja granica kao preporuke EU i izbjegličke krize kao jednog od aktulenih izazova na međunarodnoj sceni, primjena modela Švajcarske na primjeru Crne Gore, ali i priznavanja diploma crnogorskih fakulteta u državama članicama EU i mogućnostima zapošljavanja.

Delegacija Odbora za evropske integracije sastala se i sa predsjednikom Skupštine opštine Radivojem Lalom Nikčevićem, glavnom administratorkom Opštine, sekretarom Sekretarijata za loklanu samopravu i šeficom kabineta predsjednika Opštine. Sastanke sa rukovodstvom Opštine Nikšić obilježila je razmjena mišljenja o mogućnostima korišćenja sredstava iz EU fondova, produbljivanja saradnje na državnom i lokalnom nivou, kao i realizovanim projektima u okviru IPA programa. Kao prioritet Opštine istaknuti su projekti u oblasti socijalne politika i zapošljavanja, posebno osoba s invaliditetom i socijalno ugroženih lica, ali i projekti koji valorizuju poljoprivredna dobra, iskorišćavajući potencijal opštine u tim oblastima. Predstavnici Opštine Nikšić kao izazove u procesu apliciranja, istakli su pronalazak partnera za realizaciju infrastrukturnih projekata i pitanje kofinansiranja.

Organizovanje tribina sa srednjoškolcima i sastanci sa predstavnicima lokalnih samouprava jedan je od načina koji Odbor za evropske integracije koristi u cilju približavanja procesa pregovora građanima, a od početka 26. saziva Skupštine Crne Gore, ovo je treća posjeta crnogorskim opštinama.