četvrtak, 09 novembar 2017 14:45

Održana 13. sjednica Odbora za evropske integracije

Razmotreni izvještaji o realizaciji akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24

Članovi Odbora za evropske integracije, u prisustvu ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića i pregovarača za poglavlja 23 i 24 Miodraga Radovića, razmotrili su Peti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava za period januar – jun 2017. godine s Drugim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika – Aneksa Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 i Peti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost za period januar – jun 2017. godine.

Prilikom predstavljanja Izvještaja o realizaciji akcionog plana za poglavlje 23, istaknute su sprovedene aktivnosti u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, temeljnih prava i saradnje sa NVO u cilju ispunjavanja zadatih mjera.  S tim u vezi, istaknuto je intenziviranje obuka službenika u Agenciji za sprječavanje korupcije, ali je ukazano na potrebu unapređenja pravosudnog informacionog sistema kroz donošenje novih strategija. Osim toga, donijet je Zakon o nevladinim organizacijama, čija će primjena početi 1. januara 2018. godine, a u oblasti ljudskih prava Radović je istakao zapošljavanje lica s invaliditetom i otklanjanje arhitektonskih barijera za pristup zgradama Centra za socijalni rad, Ekonomskog fakulteta i Poreske uprave.

Što se tiče Izvještaja o akcionom planu za poglavlje 24, pregovarač Radović je kazao da je donijet Šengenski akcioni plan na osnovu kog se crpe potrebna sredstva za realizaciju mjera u ovoj oblasti, te istakao donošenje akcionih planova za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2017-2018 i posebnog akcionog plana za sprovođenje preporuka Grupe država Savjeta Evrope protiv korupcije (GRECO).