Podržana dva amandmana i predložena četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore

Podržana tri predloga zakona

Razmotreni izvještaji i podržan predlog zakona

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet na osnovu člana čl. 15, 16 i 17 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore”, br. 40/13, 56/13 i 2/17), raspisuje

Podržan zakon, razmotreni izvještaji i pokrenut postupak imenovanja za predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Strana 2 od 13