Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se sjutra, 25. januara 2017. godine, sa delegacijom Sekretarijata Energetske zajednice, u čijem sastavu će biti: Janez Kopač, direktor Sekretarijata, Dirk Buschle, zamjenik direktora Sekretarijata i Peter Vajda, ekspert u oblasti životne sredine u Sekretarijatu.

Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije

Razmotren Nacrt programa ekonomskih reformi za period 2017-2019. godina

Odbor za  ekonomiju, finansije i budžet danas raspravljao o amandmanima na Predlog zakona o budžetu za 2017. godinu

Odbor je na danas održanoj śednici razmotrio i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji su podnijeli poslanici: Petar Ivanović, Miodrag Vuković, Filip Vuković i Predrag Sekulić.

Razmotreno više akata

Poslanik Aleksandar Damjanović sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na njihovu inicijativu. Delegacija MMF-a boravi u Crnoj Gori u cilju prikupljanja informacija za pripremu redovne Misije po članu IV Statuta Fonda.

ponedjeljak, 07 novembar 2016 14:10

Dvodnevna konferencija u Ankari

Tema  -  Razvoj efikasnih odnosa između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenta

Strana 10 od 11