Podržana četiri Predloga zakona

Predsjednik Odbora Vujica Lazović sastao se sa delegacijom SIGMA (Support for improvement in Governance and Management – program za podršku unaprjeđivanju rukovođenja i upravljanja, koji finansira EU za podršku zemljama kandidatima u procesu reforme javne administracije).

Predsjednik Odbora, Vujica Lazović, sastaće se, 11. aprila 2017. godine, sa delegacijom SIGMA (Support for improvement in Governance and Management), koja sprovodi ocjenu funkcionisanja javne uprave u Crnoj Gori, sa fokusom na budžetski proces.

Razmotren amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Podržan Predlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Predsjednik Odbora, Vujica Lazović, sastao se sa delegacijom Nacionalne kancelarije revizije Kosova.

Predsjednik Odbora, Vujica Lazović, sastaće se danas sa delegacijom Nacionalne kancelarije revizije Kosova, koju predvodi generalni revizor, Besnik Osmani.

Strana 10 od 13