Razmotreni amandmani na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Podržana dva predloga zakona

Podržan Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Podržana dva predloga zakona

Podržani predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2018. godinu nezavisnih rehulatornih tijela

Strana 10 od 18