Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Genci Nimanbegu i Petar Smolović, učestvovali su na međuparlamentarnoj konferenciji „Politika transevropskih mreža i Agenda povezivanja“, koja je održana 3. marta 2017. godine u Prištini.

Odbor održao konsultativno saslušanje prijavljenih kandidata na Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije

Predsjednik i član Odbora, Vujica Lazović i Petar Smolović, sastali su se sa delegacijom Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koja boravi u Crnoj Gori u cilju prikupljanja informacija o stanju ekonomije, izgledima i politikama u okviru redovnih konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Predsjednik i član Odbora - Vujica Lazović i Petar Smolović, sastaće se sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju predvodi Martin Petri - šef Misije, koja boravi u Crnoj Gori u cilju prikupljanja informacija o stanju ekonomije, izgledima i politikama u okviru redovnih konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Održani sastanci sa poslanicima škotskog Parlamenta i predstavnicima centralnog tijela za finansijsku koordinaciju škotske Vlade

Usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu i Plan rada Odbora za 2017. godinu

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet: Na osnovu člana čl. 15, 16 i 17 Zakona o elektronskim komunikacijama ( „Službeni list Crne Gore”, br. 40/13, 56/16 i 2/17), raspisuje

Strana 10 od 12