Usvojen Izvještaj o radu i Plan rada Odbora

Podržana dva predloga zakona

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se u srijedu, 7. februara 2018. godine, sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice, Janezom Kopačem.

Podržano pet predlog zakona i razmotren Nacrt programa ekonomskih reformi za period 2018-2020. godina

Razmotrena dva amandmana

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja 

Strana 9 od 18