Podržan Predlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Predsjednik Odbora, Vujica Lazović, sastao se sa delegacijom Nacionalne kancelarije revizije Kosova.

Predsjednik Odbora, Vujica Lazović, sastaće se danas sa delegacijom Nacionalne kancelarije revizije Kosova, koju predvodi generalni revizor, Besnik Osmani.

Na danas održanoj sjednici, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog odluke o prihvatanju Aneksa 1 akcionarskog ugovora između Države Crne Gore i A2A S.p.A.

 

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Genci Nimanbegu i Petar Smolović, učestvovali su na međuparlamentarnoj konferenciji „Politika transevropskih mreža i Agenda povezivanja“, koja je održana 3. marta 2017. godine u Prištini.

Odbor održao konsultativno saslušanje prijavljenih kandidata na Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije

Strana 9 od 12