Odbor održao konsultativno saslušanje prijavljenih kandidata na Javni konkurs za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Podržan Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu i Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za  2016. godinu

Predsjednik Odbora ekonomiju, finansije i budžet Vujica Lazović, sastao se sa delegacijom Komiteta eksperata Savjeta Evrope za procjenjivanje mjera za suzbijanje pranja novca i finansiranje terorizma (Moneyval).

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić i Petar Smolović, učestvovali su na međuparlamentarnoj konferenciji „Javne nabavke i uloga parlamenta“, koja je održana 2. i 3. maja 2017. godine u Briselu.

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Filip Vuković, koji je i predstavnik Skupštine Crne Gore u Parlamentarnom plenumu Energetske zajednice, učestvovao je na sastanku Parlamentarnog plenuma, koji je održan 25. aprila 2017. godine u Briselu.

Strana 8 od 12