Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Predsjednik Odbora, Vujica Lazović, sastao se sa delegacijom Nacionalne kancelarije revizije Kosova.

Predsjednik Odbora, Vujica Lazović, sastaće se danas sa delegacijom Nacionalne kancelarije revizije Kosova, koju predvodi generalni revizor, Besnik Osmani.

Na danas održanoj sjednici, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog odluke o prihvatanju Aneksa 1 akcionarskog ugovora između Države Crne Gore i A2A S.p.A.

 

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Genci Nimanbegu i Petar Smolović, učestvovali su na međuparlamentarnoj konferenciji „Politika transevropskih mreža i Agenda povezivanja“, koja je održana 3. marta 2017. godine u Prištini.

Odbor održao konsultativno saslušanje prijavljenih kandidata na Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije

Predsjednik i član Odbora, Vujica Lazović i Petar Smolović, sastali su se sa delegacijom Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koja boravi u Crnoj Gori u cilju prikupljanja informacija o stanju ekonomije, izgledima i politikama u okviru redovnih konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Predsjednik i član Odbora - Vujica Lazović i Petar Smolović, sastaće se sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju predvodi Martin Petri - šef Misije, koja boravi u Crnoj Gori u cilju prikupljanja informacija o stanju ekonomije, izgledima i politikama u okviru redovnih konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Strana 8 od 10