Usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu i Plan rada Odbora za 2017. godinu

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet: Na osnovu člana čl. 15, 16 i 17 Zakona o elektronskim komunikacijama ( „Službeni list Crne Gore”, br. 40/13, 56/16 i 2/17), raspisuje

Razmotren Predlog zakona

Održan sastanak Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima Sekretarijata Energetske zajednice

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se sjutra, 25. januara 2017. godine, sa delegacijom Sekretarijata Energetske zajednice, u čijem sastavu će biti: Janez Kopač, direktor Sekretarijata, Dirk Buschle, zamjenik direktora Sekretarijata i Peter Vajda, ekspert u oblasti životne sredine u Sekretarijatu.

Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije

Razmotren Nacrt programa ekonomskih reformi za period 2017-2019. godina

Odbor za  ekonomiju, finansije i budžet danas raspravljao o amandmanima na Predlog zakona o budžetu za 2017. godinu

Odbor je na danas održanoj śednici razmotrio i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji su podnijeli poslanici: Petar Ivanović, Miodrag Vuković, Filip Vuković i Predrag Sekulić.

Strana 8 od 9