Podržani predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2018. godinu nezavisnih rehulatornih tijela

Razmatran Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu  

Podržana dva predloga zakona

Strana 7 od 14