Podržano pet predlog zakona i razmotren Nacrt programa ekonomskih reformi za period 2018-2020. godina

Razmotrena dva amandmana

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja 

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Podržana dva predloga zakona

Podržan Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Podržana dva predloga zakona

Strana 6 od 14