Razmatran Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu  

Podržana dva predloga zakona

Podržan predlog zakona

Podržana tri predloga zakona

Strana 5 od 12