Na danas održanom sastanku Odbora za ekonomiju, finansije i budžet predstavljeni su rezultati projekta „Jačanje finansijskog nadzora Skupštine Crne Gore“, koji je realizovan uz finansijsku podršku i saradnju sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju i ambasadom Velike Britanje u Podgorici.

Podržan Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Usvojen Izvještaj o radu i Plan rada Odbora

Strana 5 od 14