Podržana tri predloga zakona

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Razmatranje položaja poslodavaca u svijetlu poreskih opteređenja po osnovu rada“

petak, 01 novembar 2019 12:22

Konsultativni sastanak sa ekspertom EU

Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa ekspertom EU o opcijama uspostavljanja nezavisnog tijela za fiskalni nadzor

Podržana dva predloga zakona

Podržana četiri izvještaja

Podržana dva predloga zakona

Podržan predlog zakona

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu i Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Strana 5 od 22