Odbor je na danas održanoj śednici razmotrio i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji su podnijeli poslanici: Petar Ivanović, Miodrag Vuković, Filip Vuković i Predrag Sekulić.

Razmotreno više akata

Poslanik Aleksandar Damjanović sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na njihovu inicijativu. Delegacija MMF-a boravi u Crnoj Gori u cilju prikupljanja informacija za pripremu redovne Misije po članu IV Statuta Fonda.

ponedjeljak, 07 novembar 2016 14:10

Dvodnevna konferencija u Ankari

Tema  -  Razvoj efikasnih odnosa između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenta

Predśednik i zamjenik predśednika Odbora, Aleksandar Damjanović i Damir Šehović, sastali su se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koja boravi u Crnoj Gori, kako bi pružila tehničku podrške za postavljanje makroprudencionog okvira i vođenje makroprudencione politike.

U radu konferencije učestvovala delegacija Skupštine Crne Gore - predśednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandar Damjanović i član Odbora Veljko Zarubica

Strana 21 od 21