Podržana dva predloga zakona

Podržan Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Podržana dva predloga zakona

Podržani predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2018. godinu nezavisnih rehulatornih tijela

Razmatran Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu  

Strana 3 od 10