Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Filip Vuković, koji je i predstavnik Skupštine Crne Gore u Parlamentarnom plenumu Energetske zajednice, učestvovao je na sastanku Parlamentarnog plenuma, koji je održan 25. aprila 2017. godine u Briselu.

Sastanak Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice, koji organizuje Sekretarijat Energetske zajednice, održaće se 25. aprila 2017. godine u Briselu.

Podržana četiri Predloga zakona

Predsjednik Odbora Vujica Lazović sastao se sa delegacijom SIGMA (Support for improvement in Governance and Management – program za podršku unaprjeđivanju rukovođenja i upravljanja, koji finansira EU za podršku zemljama kandidatima u procesu reforme javne administracije).

Predsjednik Odbora, Vujica Lazović, sastaće se, 11. aprila 2017. godine, sa delegacijom SIGMA (Support for improvement in Governance and Management), koja sprovodi ocjenu funkcionisanja javne uprave u Crnoj Gori, sa fokusom na budžetski proces.

Razmotren amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Podržan Predlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Strana 17 od 20